Bombers de Puigcerà 1899

Bombers de Puigcerdà amb la bomba engalanada com si fos una carrossa, l'any 1899.