Bombers de Rubí a finals del segle XIX

Els bombers de Rubí amb una bomba, a finals del segle XIX