El discret encant dels bombers

Article publicat a El Punt 25/02/1992

Si, a partir d'ara, algun dia us parlen d'un personatge que és alhora afectiu, estable, dominant, impulsiu, atrevit, sensible, tendre, imaginatiu, radical i autosuficient, no ho dubteu. Es tracta del prototipus del bomber català. Aquestes són les conclusions d'un estudi que ha fet la secció de Psicologia Clínica de la Facultat de Medicina de Barcelona. El primer d'aquest tipus que es fa a l'Estat Espanyol.

El discret encant dels bombers

Un estudi de la Facultat de Medicina descriu el prototipus del professional català com a persona afectiva, dominant, impulsiva, atrevida, tendra, imaginativa, radical i autosuficient.

Setanta-set bombers dels parcs de tot Catalunya, però bàsicament de les rodalies de Barcelona, han servit com a mostra per a l'elaboració de l'estudi que han realitzat els responsables de la secció de Psicologia Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona. La Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments va acollir de bon grat la iniciativa, la primera d'aquestes característiques que es fa a l'Estat Espanyol amb col·lectius de bombers.
Les respostes donades en un test d'algunes hores de durada han servit per concloure quin és el perfil tipus de l'anònim bomber català, que, sens cap mena de dubte, és un dels personatges més encantadors amb què un es pot topar.
En l'estudi s'analitzen dotze factors, per a cadascun dels quals hi ha tres nivells diferenciats, dos
dels quals —els corresponents als pols oposats— són els que es tenen en compte, perquè l'intermedi no significa un equilibri de personalitat, sinó una absència del factor personal en qüestió.
El primer factor és l'afectivitat. Un 41,4 per cent de la mostra és gent càlida, amable, afable, simpàtica i comunicativa. Quant a l'estabilitat emocional, un 47,1 per cent dels enquestats és realista en l'enfocament de la vida, despreocupat, immutable, autocontrolat, tranquil, pacient, perseverant i lleial. El tercer factor analitza la submissió o dominància, amb una major presència dels dominants —un 40 per cent— als quals els agraden els reptes, manar, controlar els altres, i són animats, alegres, sociables, ràpids, originals i plens de recursos per tal d'obtenir el que es proposen.
Els atrevits superen per molt els tímids, segons el que indiquen els resultats d'un altre dels factors de personalitat analitzats. Un 30 per cent s'han decantat per un grau elevat d'atreviment, i, dins el mateix estudi, s'adverteix del perill —i no del benefici— que pot representar un grau massa elevat d'aquest factor, que pot portar als exagerats a no valorar adequadament els riscs de la seva professió.
També els tendres superen amb escreix els durs, ja que un 31,4 per cent dels bombers que han estat objecte de l'estudi són inquiets, esperen afecte i atenció, són insegurs, i busquen ajuda i simpatia entre la gent que els envolta. Aquest factor estableix fins i tot un alt nivell d'imaginació del bomber tipus en la seva vida íntima.

Gelosia i despotisme

No tots els trets de personalitat del bomber català són positius. L'únic factor que es pot considerar negatiu és ei que analitza la «propensió paranoide», és a dir, els flexibles i els rígids. Un 32,9 per cent de la mostra pertanyen a aquest segon nivell i, per tant, segons l'estudi, són gelosos, dogmàtics, suspicaços, tirànics, despòtics, viuen de frustracions i acostumen a exigir que els altres assumeixin la responsabilitat dels errors.
La imaginació enfront del pragmatisme és un altre dels factors estudiats. En aquest cas, el bomber no és gens convencional, l'absorbeixen i atreuen les idees i els pensaments sobre temes teòrics i artístics, estusiasmables, però un xic volubles. També són radicals, segons analitza un altre dels factors, amb un radicalisme que no s'ha de relacionar forçosament amb les opcions polítiques, però que en tot cas hi està lligat per les idees liberals i experimentals.
Els tres últims factors analitzen l'autosuficiència, l'ansietat entesa com a aspecte d'un caràcter impulsiu," i la socialització entesa com a capacitat de relació amb els altres. També en aquests tres casos els bombers s'han manifestat marcadament autosuficients, ansiosos i sociables.