Bombers de Tarragona 1945

Bombers de Tarragona el gener de 1945 amb un vehicle de personal i un carro porta-mànegues