Pegaso Comet dels Bombers de Manresa 1963

L'any 1963 quan el Cos de Bombers de Manresa va passar a formar part del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, dita Diputació va destinar al Parc de Manresa, aquest Pegaso-Guinard, tipus 109.