Bombers de Vic, finals segle XIX

Grup d’homes que formaven el primer cos de bombers de la ciutat de Vic