Anunci de la casa Renault. Any 1932

Anunci de la casa Renault, fabricació de material i vehicles per a bombers, l'any 1932.