Anunci de la Casa Antifyre. Dècada dels anys '60 (segle XX)