Incendi Teatre de Lleida 1876

Incendi del Teatre de Lleida, el 22 d'octubre de 1876. Gravat aparegut a la revista "La Ilustración Española y Americana".