Pegaso Turbo dels Bombers de Tarragona 1980

Pegaso Turbo dels Bombers de Tarragona, comprat l'any 1980. Carrossat per Parsi, tenia una bomba amb cabal de 5.000 litres/minut i un canó que llançava a 40 metres. També tenia dipòsits per escumogen. Podia portar una dotació de sis bombers.
(fotografies: Arxiu fotogràfic de l'Ajuntament de Tarragona)