Magirus Rundhauber dels Bombers de Barcelona, anys 70

Vehicle dels Bombers de Barcelona, el Magirus Rundhauber, anomenat Bt-20, va ser adquirit a la Magirus Deutz, del tipus TLF-16 (ara s'en dirian BUL, Bomba Urbana Lleugera). La tracció era de 4x2. Es va matricular l'any 1.963