Bombers de Lleida 1944

Bombers de Lleida l'any 1944, dalt d'un camió-escala