Revista Lo Forestalillo

Tot i no ser la típica revista tècnica al voltant dels bombers, “Lo Forestalillo” s’ha convertit en un referent alhora de conèixer tot allò relacionat amb els incendis forestals a Catalunya. “Lo Forestalillo” està editada des de la Unitat Tècnica del GRAF, el Grup de Recolzament d’Activitats Forestals dels Bombers de la Generalitat. La seva edició és digital i s’envia en .pdf a tots els parcs de bombers i també als organismes i persones que la demanen. Molts dels seus destinataris, posteriorment l’imprimeixen en A4.
El primer número es va editar el 17 de juny de 2002. Fins el número 7 la revista és titulava “Estat actual de la situació dels incendis forestals”. El número següent es va anomenar “Lo Forestalillo”.
En època d’estiu la seva publicació es setmanal i durant la resta de l’any ja és més irregular. Es publiquen entre 6 i 12 pàgines i en elles es fa una situació del risc d’incendi; s’analitzen diversos incendis ocorreguts tant a Catalunya com a la resta del món, amb el màxim de dades, gràfics, mapes, fotografies; també hi ha fotografies de les actuacions del GRAF i dels bombers durant l’extinció d’incendis; s’analitzen fenòmens meteorològics i qualsevol noticia relacionada amb incendis forestals, ja sigui activitats lúdiques i de formació, d’intercanvi, etc. Al llarg de tot aquest temps el disseny ha patit una evolució.
Si esteu interessat que en rebre "Lo Forestalillo" per correu electrònic, podeu enviar un missatge a utgraf@gencat.net