Bombers de Sabadell 1913

Bombers de Sabadell amb la bomba de vapor tirada per cavalls, l'any 1913