Bombers de Sabadell 1918

Els bombers de Sabadell amb mitja dotzena de bicicletes, com a mitjà de transport per anar als incendis.