Bombers d'Olot 1930

Bombers d'Olot, el 1930, fent pràctiques al barri de Les Fàbriques a Montagut.
(Autor Desconegut (ACGAX))