Bombers de Sabadell 1916

Els Bombers de Sabadell amb una bomba manual l'any 1916.
Fotografia: Arxiu Històric Sabadell / Autor desconegut)