Renault MZ dels Bombers de Manresa. Restaurat!!

Renault MZ dels Bombers de Manresa, comprat l'any 1929. 
Renault model MZ, fabricat a França i que derivava dels camions que el 1915 van ser construïts en grans series que van prendre part en la I Guerra Mundial. Després de la guerra, van tenir molta sortida a França i a l’estranger i es van fer servir per a moltes utilitats. Una d’elles, com a autobomba pels serveis de bombers, i amb la particularitat que era un camió regadora, és a dir, que podia llençar aigua pels baixos del xassís. L’Ajuntament de Manresa va pagar 20.000 pessetes per aquest vehicle. 
Motor de benzina de 4 cilindres en línia amb una potència de 20 cavalls. El motor es refrigera amb aigua i com a alimentació elèctrica, 24 volts enllumenat,12 volts motor d’arrencada i càrrega de bateria. Té 4 marxes, més una marxa cap enrere. La tracció és posterior i l’embragatge de premsa amb disc de cuir engrassat amb oli de pota de boula. Velocitat màxima:15/20 km/h. Té una cuba on hi caben 3.200 litres d’aigua, amb 2 boques d’home, una bomba marca Societé Rateau PFP 23 de baixa pressió capaç de llençar 80.000 litres en una hora. 
En servei fins a finals dels anys 60 i cap allà el 2002 va ser restaurat per Josep Vidal, Ramón Vidal i Joan Homs de l' Associació de Restauradors de Vehicles Antics de Bombers de Manresa.