Bombers de Granollers 1940

Bombers de Granollers, durant la dècada dels anys 1940, amb l'autobomba Dodge. (AMGr – Arxiu d’Imatges)