Ràcord Barcelona

A principis del segle XX, els novells cossos de bombers catalans estaven vivint una època de grans avenços tecnològics i tècnics. Un d’ells va ser cabdal per a l’extinció d’incendis: el ràcord, la peça que serveix per unir les mànegues. 

Però, si bé etimològicament l’origen del mot és francès, la peça que fem servir els bombers catalans té origen rus i sabadellenc. Teodor Sanmartí Martínez era fabricant de boques de rec i incendis de Sabadell i l’any 1917 va perfeccionar una connexió russa anomenada Roth, que tenia com a característica principal tres queixals d’acoblament instantani només amb un gir de quart de volta. Els bombers d’aquella època feien servir connexions de rosca, de fabricació anglesa, i també ràcords francesos simètrics, que necessitaven una clau per al tancament definitiu, i per a Sanmartí aquestes connexions alentien l’acoblament entre mànegues.

La nova peça de Sanmartí va ser presentada als Bombers de Barcelona i va tenir tant d’èxit que des d’aquell moment va ser anomenat “ràcord Barcelona”, nom amb el qual el va patentar. El mes de febrer del 1918, Teodoro Sanmartí va subministrar els primers 50 ràcords Barcelona per a mànegues de 45 mm i 30 per a mànegues de 70 mm. Davant els excel·lents resultats, el desembre d’aquell mateix any es van demanar 80 ràcords de 45 mm i 10 més de 70 mm. A partir del 1919, Bombers de Barcelona va substituir els ràcords antics pel nou model, que duia el nom de la seva ciutat. 

Progressivament, els cossos de bombers catalans i espanyols van anar adoptant el nou ràcord, sobretot quan a finals de l’any 1920, en un Congrés de Bombers celebrat a Barcelona, es va acordar que el ràcord Barcelona fos l’utilitzat pels bombers espanyols. 

Cal dir que la fabricació dels nous ràcords era totalment artesana i el seu cost alt. Inicialment van ser fabricats amb llautó, un material fàcilment mecanitzable i l’únic conegut en aquella època que no s’oxidava amb l’aigua. Els primers ràcords no tenien fixa la volandera de goma, peça essencial per garantir l’hermetisme de la unió. Com que es perdia amb facilitat, molts caps de bombers van obligar els seus membres a portar una volandera sempre a sobre. 

L’any 1928, mitjançant una reial ordre del ministre de la marina, tots els vaixells de guerra espanyols van passar a portar el ràcord Barcelona. Un any després, arran de l’Exposició Universal de Barcelona, es va estendre per tota la ciutat. 

Un fet que va normalitzar i obligar tot l’estat espanyol a utilitzar-lo va ser l’incendi que va cremar el barri antic de Santander el 15 de febrer del 1941 i que va suposar la pèrdua de 400 habitatges. Una forta garbinada que bufava aquella matinada va avivar i escampar el foc d’una casa a una altra i ràpidament d’un carrer a un altre. Donada la gran magnitud de l’incendi, a més de l’exèrcit, també hi van acudir bombers de Palència, Torrelavega, Valladolid, Bilbao, San Sebastià, Logronyo, Gijón, Oviedo, Vitòria i Madrid (un dels seus membres hi va perdre la vida, l’única víctima mortal d’aquell incendi). Alguns dels cossos de bombers que es van desplaçar a Santander es van trobar que els materials no eren compatibles entre ells.

Això va evidenciar que les autobombes dels serveis de prevenció i extinció d’incendis d’arreu de l’estat espanyol utilitzaven connexions o ràcords comprats a diferents països i a diferents fabricants i, per tant, feien el material incompatible en cas d’ajuda. Per unificar el material d’extinció d’incendis, el govern espanyol, mitjançant un decret del dia 15 de juny del 1942, va disposar que totes les mànegues contra incendis adquirides a partir d’aquell moment fossin dels diàmetres 45 mm i 70 mm, tant per a entitats de l’estat com industrials de tot tipus. També establia que els ràcords fossin intercanviables i del tipus Barcelona. 

Però si l’incendi de Santander havia marcat l’inici del ràcord Barcelona a Espanya, l’incendi de la Refineria de Petrolis d’Escombreras a Cartagena el va consolidar. Una fuita en una canonada de propà va provocar una forta explosió, que va generar una cadena d’explosions i incendis, la mort de 5 treballadors i uns 170 ferits, i la destrucció de les instal·lacions de la refineria, que ocupaven una superfície de 110 hectàrees, ja que l’incendi va cremar durant 8 dies. A més dels bombers de Cartagena, Múrcia i Alacant, també van ser mobilitzats bombers de Madrid, Barcelona, Pamplona i altres ciutats espanyoles, així com destacaments de l’exèrcit. I igual com a Santander el 1942, els diferents cossos d’apagafocs es van trobar amb el problema que portaven ràcords que no enllaçaven amb els hidrants de la xarxa de la refineria. Aquest fet va comportar que es treballés en la idea d’un mateix ràcord que es fes servir a tot Espanya, tant pels bombers com en les diferents instal·lacions contra incendis. Durant els primers anys dels 70, el ràcord de Santmartí va ser perfeccionat per l’enginyer de Salamanca Martín Ángel Martín Rodríguez, que en va millorar l’aliatge i també hi va incorporar una petita pestanya que subjectava la goma, evitant que amb altes pressions els ràcords es desprenguessin. Martín Rodríguez va començar a implantar-ne l’ús en empreses petroquímiques.

Quan, a partir del 1973, a Bombers de la Diputació de Barcelona es van començar a fer proves d’instal·lacions forestals amb alta pressió, es van fer servir mànegues de Ø25 cedides per ICONA que portaven ràcord Guillemin, per connectar o desconnectar el qual s’havia de fer servir una clau. Es va demanar a l’empresa subministradora si era possible fabricar un ràcord Barcelona de Ø25, ja que fins llavors només existien en diàmetres de 45 i 70 mm. Així, durant l’any 1974, van arribar els primers ràcords Barcelona per a mànegues de Ø25. D’aleshores ençà, aquest rà- cord ha evolucionat poc. Fa uns anys se’n va modificar la junta o volandera fent-li un petit trau transversal que facilita encara més la connexió o desconnexió. I si originalment eren de llautó, actualment els que utilitzem són d’alumini estampat i anoditzat. 

Però el fet definitiu per al ràcord Barcelona va tenir lloc quan el 2 de març del 1974 es va aprovar la “Norma Tecnològica sobre Instal·lacions de Protecció contra el Foc”, que feia obligatori el seu ús en totes les instal·lacions contra incendis. Posteriorment, mitjançant el Reial decret 824/1982, de 26 de març, es va determinar que el ràcord utilitzat pels bombers de l’estat espanyol fos el que estava regulat mitjançant la norma UNE 23.400/82, és a dir, el ràcord Barcelona. És indubtable que gràcies a aquest ràcord la nostra metodologia d’extinció amb alta pressió ha guanyat molt en rapidesa i facilitat de muntatge: és un ràcord molt lleuger, que es manipula sense eines, i molt fiable per a la impulsió d’aigua a alta pressió. 

Article publicat a la revista Bomberscat #4. Març 2016

Per Xavi Ros i Gonzàlez i Marc Ferrer Murillo