Bombers de Lleida 1944

Bombers de Lleida fent pràctiques l'any 1944