Revista Quaderns de foc

Quaderns de foc va ser una revista editada des dels Bombers de Cornellà i dirigida i coordinada per Juan J. Espadas.
Tal com deia l’editorial del número 2, la seva línia editorial es fomentava en 5 punts: "1.L'objectiu de Quaderns de foc no és cap altre que el de fomentar la formació laboral entre el col·lectiu de bombers. 2. Creiem en la independència editorial com l'única via possible per al correcte desenvolupament d'aquesta publicació. 3. Quaderns de Foc intenta ser una taula de debat i un forum de coneixements. La seva línia editorial té com a eix central la formació de bombers, i per tant, no està oberta a debats d'opinió fora d'aquest camp, reportatges d'actualitat o reclamacions professionals.
4. Reconeixem i valorem l'esforç de les institucions i dels professionals que desenvolupen la seva activitat laboral en el camp de la formació de bombers.
5. La documentació que presentem és accessòria i no substitutòria dels procediments d'actuació normalitzats per cada Servei de Bombers. A causa de la metodologia inherent a cada Servei, aquesta documentació pot divergir o poder aplicar-se".
Així doncs, en les seves 40 pàgines es trobaven bàsicament articles de formació per a bombers d’una manera molt detallada i també es comentava actuacions en sinistres amb una intenció didàctica i formativa. Els seus col·laboradors eren bombers i especialistes en la matèria.
El primer número es va editar el mes de maig de 1996 i el darrer, el número 17, el febrer-març de 1999.