Bombers de L'Hospitalet de Llobregat 1932

Els Bombers de L'Hospitalet de Llobregat l'any 1932. Els acompanya l'alcalde Just Oliveras Prats. Al fons, l'edifici de Correus i Telègrafs, a la plaça del Repartidor. 
(Autor desconegut. Arxiu Municipal de L'Hospitalet de Llobregat)