Bombers de Lleida el 1949

Bombers de Lleida l'any 1949 amb el Dodge WC51, de 6 cilindres i de benzina.
Actualment aquest vehicle es coneix com a "Manolito" i la cabina està tancada i amb sostre. 
(autor desconegut. Arxiu Municipal de Lleida)Imatge de l'any 2016