Bombers de Rubi el 1928 (aprox)

 Els bombers de Rubí amb una bomba, a la Font de Can Felip, cap el 1928 (aprox). 

(autor de la fotografia J.Maxenchs / Fons Família Mas)